Άρθρο 136Α: Μεταβατικές Διατάξεις (Άρθρο 79 Ν.3057/2002)(Προστίθεται στη θέση αυτή ως άρθρο 136Α με ευθύνη του συγγραφέα για την πληρότητα της έκδοσης)

1.  Μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τον οικείο κανονισμό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του παρόντος.

Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, ο Υπουργός Πολιτισμού αναστέλλει την καταβολή της επιχορήγησης στην αθλητική ομοσπονδία που δεν έχει συμμορφωθεί.

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται επιτροπή από υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. και από νομικούς, η οποία θα διενεργήσει έλεγχο των κανονισμών αθλητικών ομοσπονδιών που ήδη ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και των τροποποιήσεών τους.

Οι αποζημιώσεις των μελών και τα έξοδα της επιτροπής καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α.

2. Μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κατά το άρθρο 9 του παρόντος αρμόδια Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στον αναγκαίο έλεγχο σε όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αθλητικές εγκαταστάσεις για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος και να υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας έκθεση και γνώμη για τη χορήγηση ή μη σχετικής άδειας λειτουργίας.

3. Μέχρι τη σύσταση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., εντολές για διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός αγώνων δίδονται από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους.

4. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 του παρόντος κοινής απόφασης των Yπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού, εξακολουθεί να ισχύει η κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Χαρακτηρισμός ουσιών ως απαγορευμένων» (ΦΕΚ 549 Β΄/16.10.1987).

5.  Οι διατάξεις των άρθρων 1-11 του Ν. 1646/1986 (ΦΕΚ 138 Α΄) καταργούνται.

6. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 10 του άρθρου 56 του παρόντος απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς των οικείων διεθνών και εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών.

7. Η διάταξη της παραγράφου 14 περίπτωση α΄ πρώτο εδάφιο του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, ειδικά για τους αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν την έκτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης εφήβων το 1989, εφαρμόζεται εφόσον οι αθλητές αυτοί είχαν συμμετάσχει και σε λιγότερους από τους μισούς αγώνες της τελικής φάσης της ως άνω διοργάνωσης.

8. Η θητεία των προβλεπόμενων στον Ν. 2725/1999 μελών πρωτοβάθμιων – δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών που έχει λήξει κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή επρόκειτο να λήξει πριν από την 31.12.2002 λήγει την 31.12.2002, του διαδραμόντος χρόνου λογιζομένου ως διανυθέντος στην υπηρεσία.

9. Με προεδρικό διάταγμα (Βλέπε ανωτέρω Άρθρο 133 Α)  που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να κωδικοποιείται διοικητικά η ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. Κατά την κωδικοποίηση μπορεί να ενοποιούνται ομοειδείς διατάξεις.

10. Με προεδρικό διάταγμα (ΠΔ 218/2006, ΦΕΚ 220/Α/2006 (96)) που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού καθορίζονται για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και το Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου:

α)οι θέσεις εργασίας μόνιμου και εποχικού προσωπικού,

β)η οργάνωση, η διάρθρωση των υπηρεσιών του, η καθ’ ύλη κατανομή των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και τα θέματα λειτουργίας τους,

γ) ο αναγκαίος αριθμός θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια και η διαδικασία της επιλογής τους και κάθε άλλο θέμα στελέχωσής του και

δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s