Άρθρο 101:Όργανα διοίκησης των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 Ν.3479/2006)

1.    Τα όργανα διοίκησης των Ενώσεων είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και όσα καθορίζονται με το καταστατικό τους. Οι αρμοδιότητες αυτών και κάθε άλλο θέμα, που αφορά τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία τους, ορίζονται με το καταστατικό τους, επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος.

2.  Στην Ένωση Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, λειτουργούν, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού, για κάθε Κατηγορία, ίδια όργανα, ήτοι:

α) Γενική Συνέλευση της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και

β) Γενική Συνέλευση της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.

3.    Με ειδικούς Κανονισμούς, που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση της αντίστοιχης Ένωσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., και εγκρίνονται, μετά από έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της Ένωσης και των Οργάνων της.

4.    Οι Ενώσεις εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Α΄ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.,

β) τέσσερα (4) μέλη, προερχόμενα τρία (3) από την Α΄ Εθνική Κατηγορία και ένα (1) από τη Β΄ Εθνική Κατηγορία, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της οικείας Ένωσης.

5.    Στις Ενώσεις λειτουργούν ίδια δικαιοδοτικά όργανα ως ακολούθως:

α) Οι από το άρθρο 95 του παρόντος προβλεπόμενες πρωτοβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών και

β) Τα από τα άρθρα 119, 122 και 127Β του παρόντος προβλεπόμενα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα.

Τα ως άνω όργανα και των δύο Ενώσεων του παρόντος συγκροτούνται και συντίθενται από τα ίδια πρόσωπα, λογιζόμενα, κατά περίπτωση, ως ένα ενιαίο όργανο. Με ειδικό κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας των οργάνων αυτών.

Μέχρι εκδόσεως της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 3057/2002 και στη συνέχεια με το άρθρο 14 του ν. 3262/2004, αποφάσεως, η δαπάνη για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των ως άνω οργάνων βαρύνει την Ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.»

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s