Άρθρο 121:Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 Ν. 3057/2002)

1.   Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 123 του παρόντος, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 127Β, στις εξής περιπτώσεις:

α)  όταν οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται επί ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα ,

β) όταν επιβάλλουν ποινές τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) σε σωματείο, Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α.,

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 10 Ν. 3262/2004)

γ) όταν επιβάλλουν ποινές στέρησης του δικαιώματος εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους στους παράγοντες των ομάδων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών ή ποινές έκπτωσης από το σωματειακό ή εταιρικό αξίωμα για χρονικό διάστημα επίσης μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών,

δ) όταν επιβάλλουν ποινές αποκλεισμού σε αθλητές πάνω από δύο (2) αγωνιστικές ημέρες, και σε προπονητές ή άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με την ομάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών,

ε) όταν επιβάλλουν πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ,

στ) όταν επιβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 69 παράγραφος 12, 77A παράγραφοι 2 και 3, 78 παράγραφος 4, 80, 83 παράγραφοι 4 και 5, 86 παράγραφος 3 και 93 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου.

2.   Δικαίωμα προσφυγής έχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την πρωτοβάθμια απόφαση. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από τη γνωστοποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, της προσβαλλόμενης απόφασης, η δε διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 126 του παρόντος.

3.   Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται παραχρήμα και με ευθύνη του Προέδρου του οργάνου στον Πρόεδρο του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου οργάνου. Μέσα σε δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση αυτή ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τοπικού του τμήματος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. μπορούν με πράξη τους να εισάγουν οποιαδήποτε απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου στο αντίστοιχο δευτεροβάθμιο όργανο, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άσκησης ή την άσκηση έφεσης. Σε περιπτώσεις παραβάσεων που προβλέπονται από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς, με πράξη του Προέδρου τους ή του Προέδρου του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου οργάνου, τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα μπορούν να επιλαμβάνονται και αυτεπαγγέλτως.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s