Άρθρο 97Β: Καταμερισμός υποχρεώσεων μεταξύ Ενώσεων Α΄και Β΄- Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (Άρθρο 12 παρ.2,3,4,6 Ν.3479/2006) (Οι διατάξεις αυτές παρατίθενται εδώ ως άρθρο 97Β παρ.1,2,3,4 με ευθύνη του συγγραφέα για την πληρότητα της έκδοσης)

1.   Η Ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση όλες τις νόμιμες ενοχικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Α.Ε., που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα αυτής προς το Δημόσιο, την Ε.Π.Ο. και προς τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η Ένωση Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας αναλαμβάνει αντίστοιχα τα υπόλοιπα χρέη της Ε.Π.Α.Ε..

Οι απαιτήσεις της Ε.Π.Α.Ε., όπως αυτές υφίστανται έως τη δημοσίευση του παρόντος, εισπράττονται από την Ένωση Β΄και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.

2.   Για τη διαπίστωση των χρεών της Ε.Π.Α.Ε. που προκύπτουν από υποχρεώσεις έναντι άλλων νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιουδήποτε τρίτου, ειδική επιτροπή, συγκροτούμενη, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, από εκπροσώπους των ενώσεων του παρόντος και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και στην οποία μετέχουν δύο (2) ορκωτοί ελεγκτές, καλεί, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, τους πιστωτές της Ε.Π.Α.Ε., με πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, όπως υποβάλλουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση, τα δικαιόγραφά τους με σημείωση των αξιουμένων από αυτούς ποσών. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η ως άνω ειδική Επιτροπή καλεί τα Δ.Σ. των ενώσεων του παρόντος για να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των δηλώσεων των πιστωτών. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης οι διοικήσεις των ενώσεων του παρόντος μπορούν να προέρχονται σε συμβιβασμό με τους ανωτέρω πιστωτές.

3.   Οι οφειλές της Ένωσης Α΄ Εθνικής Κατηγορίας προς το Δημόσιο, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να καταβληθούν, από την οικεία Ένωση, σε εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μαζί με το είκοσι τοις εκατό (20%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν σε αυτές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

4.  Η Ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας παρέχει, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού της, οικονομικές ενισχύσεις στα μέλη της, καθώς και στους συλλόγους της Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους είτε απευθείας σε αυτούς είτε μέσω της Ένωσης Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ισομερώς. Οι ενισχύσεις αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ένωσης Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s