ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.4 Ν.3479/2006 εφεξής ο όρος «επαγγελματικός σύνδεσμος» αντικαθίσταται με τον όρο «επαγγελματική ένωση») Άρθρο 96: Σύσταση

1.   Στις αθλητικές ομοσπονδίες, στις οποίες καλλιεργείται άθλημα επαγγελματικού χαρακτήρα, φορέας διεξαγωγής του οποίου είναι αθλητική ανώνυμη εταιρία, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, έπειτα από εισηγήσεις της ολομέλειας των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και της Αθλητικής Ομοσπονδίας, επαγγελματικές ενώσεις, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες λειτουργούν, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού τους, με τη μορφή σωματείου ή αστικού συνεταιρισμού, αποτελούνται δε, αποκλειστικά και υποχρεωτικά, από τις αθλητικές εταιρείες, που συμμετέχουν σε αυτό το άθλημα.

2.   Τα κάθε είδους οργανωτικά και λειτουργικά θέματα της επαγγελματικής ένωσης ρυθμίζονται με το καταστατικό αυτής και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων κανονισμών. Το καταστατικό και οι κανονισμοί καταρτίζονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά, με τις διατάξεις περί σωματείων ή αστικών συνεταιρισμών, κατά περίπτωση.

3.    Οι επαγγελματικές ενώσεις απολαύουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας ως προς την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία σε σχέση με την αντίστοιχη αθλητική ομοσπονδία, της οποίας αποτελούν μέλη.

4.   Το καταστατικό των επαγγελματικών ενώσεων και οι για την εκπλήρωση εκδιδόμενοι γενικοί και ειδικοί κανονισμοί αυτών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, ψηφίζονται από το οικείο όργανο αυτών και εγκρίνονται μετά από έλεγχο της νομιμότητας αυτών και γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.

(Τροποποιήθηκαν ως άνω με το άρθρο 1 Ν. 3479/2006)

5.    Στην αρμοδιότητα των επαγγελματικών ενώσεων ανήκει:

α) η διοίκηση και η διαχείριση του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος μέσα στο πλαίσιο των νόμων του κράτους, του καταστατικού, των κανονισμών, των αποφάσεων και των σκοπών της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της ομοσπονδίας,

β) η οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων που τους ανατίθενται από την αντίστοιχη αθλητική ομοσπονδία και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, εφόσον δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου,

γ) η θέσπιση πειθαρχικών κανόνων,

δ) κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σε αυτούς από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή από ειδικές διατάξεις κανονιστικών γενικά πράξεων.

6.   Οι διατάξεις του άρθρου 83 εφαρμόζονται και για τα μέλη των Δ.Σ. των επαγγελματικών ενώσεων.

7.   Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των επαγγελματικών ενώσεων είναι διετής. Διοικητικά Συμβούλια επαγγελματικών συνδέσμων που έχουν υπερβεί το όριο της προβλεπόμενης θητείας των δύο (2)  ετών , διεξάγουν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου εντός μηνός από την 1.1.2005.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 29 παρ. 1  Ν.3262/2004)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s