Άρθρο 87: Κανονισμός σχέσεων σωματείων και αθλητών

1.  Με κοινή συμφωνία του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, της οικείας ολομέλειας των σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α. ή, κατά περίπτωση, του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των Α.Α.Ε. και του Δ.Σ. του οικείου συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών, καταρτίζεται, κανονισμός που ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των αθλητών με αμοιβή ή επαγγελματία αθλητή με τα αθλητικά σωματεία ή τις Α.Α.Ε. Ειδικότερα στον κανονισμό πρέπει να ρυθμίζονται:

α) οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του αθλητή με αμοιβή ή του επαγγελματία αθλητή,

β) ο τύπος του συναπτόμενου μεταξύ αθλητή και αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. συμβολαίου, η διαδικασία σύναψής του, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσης, διακοπής της λύσης του,

γ) τα κατώτερα όρια και οι κάθε είδους παροχές προς τους αθλητές και ο τρόπος καταβολής τους (τακτικές, έκτακτες, επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας, ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης κ.λπ.),

δ) οι υποχρεώσεις των αθλητών απέναντι στα αθλητικά σωματεία ή τις Α.Α.Ε., καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους,

ε) οι συνέπειες που επέρχονται σε βάρος ερασιτέχνη αθλητή που συμπληρώνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν συμμορφώνεται στην υποχρέωση που ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 90,

στ) ο χρόνος ισχύος του κανονισμού, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος της τριετίας,

ζ) κάθε άλλο συναφές θέμα. Ειδικότερα στην παροχή της ετήσιας άδειας πρέπει να υπάρχει κατά το δυνατόν πρόβλεψη ότι αυτή θα είναι συνεχής.

2.   Ο κανονισμός της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση (Ποδόσφαιρο: ΥΑ 18338/2001, ΦΕΚ 1019/Β/2001 (78), Καλαθοσφαίριση: ΥΑ 14485/2001, ΦΕΚ 788/Β/2001 (79), Πετοσφαίριση: ΥΑ 17007/2000, ΦΕΚ 917/Β/2000), όπως διορθώθηκε με τη διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1477/Β/2000 (80) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Τυχόν διαφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών επιλύονται με την προαναφερόμενη απόφαση του Υπουργού. Η κανονιστική αρμοδιότητα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού εξαντλείται στην επίλυση των κατά τα ανωτέρω διαφωνιών.

3.   Οι διατάξεις του κανονισμού του παρόντος μπορεί να καταγγέλλονται από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την έναρξη εφαρμογής τους. Η καταγγελία του κανονισμού γίνεται τρεις (3) μήνες πριν από τη συμπλήρωση τριετίας. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταγγελία οποιουδήποτε συμβαλλομένου, τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την κατάρτιση νέου κανονισμού. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς να έχουν υποβληθεί προτάσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τότε τον κανονισμό καταρτίζει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός.

4.   Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η κατάρτιση, η έγκριση και η δημοσίευση του κανονισμού γίνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999 και η ισχύς του αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2000-2001. Αν παρέλθει η πιο πάνω ημερομηνία, χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να καταρτίσουν τον κανονισμό, αυτός καταρτίζεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s