Άρθρο 76 Α: Αποτίμηση αξίας αθλητών (Προστέθηκε με το άρθρο 17 Ν.3262/2004)

1Για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ΄ του κ.ν. 2190/1920 και για περίοδο μιας τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των Α.Α.Ε., συνυπολογίζεται κατ’ εξαίρεση και η πλασματική αξία των αθλητών της, όπως αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ανά χρήση και εντός τριών μηνών απο τη λήξη της, από πενταμελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο ετών, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αντίγραφο της απόφασης με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της πλασματικης αξίας των αθλητών κάθε Α.Α.Ε. διαβιβάζεται από την ως άνω επιτροπή στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, προκειμένου να συνυπολογισθεί στα ίδια κεφάλαια, εφόσον προκύψει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 παρ. 1, περ. γ΄ του κ.ν. 2190/1920,

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 2 παρ.4 περ.α΄ Ν.3372/2005)

εφόσον τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας. Για τη συγχώνευση μεταξύ Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών, καθώς και για την αλλαγή έδρας ή επωνυμίας, απαιτείται και η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών των Α.Α.Ε. αθλητικών σωματείων.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.2 Ν. 4049/2012)

2.  Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και έναν εκπρόσωπο της Ε.Π.Α.Ε. ή του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. κατά περίπτωση και έναν εκπρόσωπο του Π.Σ.Α.Π. ή του Π.Σ.Α.Κ. κατά περίπτωση, οριζόμενοι αντίστοιχα από τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή συνδικαλιστικό φορέα.

3.  Με την παραπάνω απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύνθεση, την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής. Η δαπάνη της αποζημίωσης βαρύνει τους επαγγελματικούς συνδέσμους.

4.  Για τον προσδιορισμό της πλασματικής αξίας των αθλητών κάθε Α.Α.Ε., που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα ποσά που αναγράφονται στο συμβόλαιο υπέρ του αθλητή και υπέρ της Α.Α.Ε. ή του αθλητικού σωματείου απ’ όπου προήλθε, η διάρκεια του συμβολαίου, η ηλικία του αθλητή, ο αριθμός συμμετοχών στους επίσημους αγώνες της ομάδας του, ο αριθμός συμμετοχών του στους αγώνες των Εθνικών Ομάδων Ανδρών, Ελπίδων και Νέων, η πειθαρχική του κατάσταση και τα ποσά των νόμιμων αποδοχών του κατά την τελευταία διετία από την Α.Α.Ε. στην οποία ανήκει. Με απόφαση (ΥΑ 44048/2004, ΦΕΚ 1671/Β/2004, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 45178/2005, ΦΕΚ 1388/Β/2005) (75) του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 1, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου, καθώς και η διαδικασία ή τυχόν επιπλέον κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλασματικής αξίας των αθλητών.

(Τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 2 παρ.4 περ. β΄ Ν.3372/2005, ενώ οι παράγραφοι 5 και 6 καταργήθηκαν με την περ. γ΄ της ιδίας ως άνω διατάξεως. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου παρατείνεται για μια διετία από της δημοσιεύσεως του Ν. 3708/2008 σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του νόμου αυτού και ήδη για μία τριετία από τη λήξη της σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 Ν. 4049/2012).

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999, η φράση «έναν εκπρόσωπο της ΕΠΑΕ ή του ΕΣΑΚΕ κατά περίπτωση» αντικαθίσταται από τη φράση «έναν εκπρόσωπο της οικείας διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος επαγγελματικών κατηγοριών – ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης κατά περίπτωση» και στη φράση «έναν εκπρόσωπο του Π.Σ.Α.Π. ή του Π.Σ.Α.Κ.» προστίθενται οι λέξεις «ή του Π.Α.Σ.Α.Π..

(Προστίθεται ως παρ. 5 το άρθρο 17 παρ.2 Ν. 4049/2012 με ευθύνη του συγγραφέα λόγω της συνάφειας)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s