Άρθρο 60: Ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών(Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 Ν. 3057/2002)

1. Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) επιτρέπεται να ιδρύουν μόνο αθλητικά σωματεία που έχουν αποδεδειγμένα:

α) δύο (2) τουλάχιστον ομάδες ερασιτεχνών αθλητών (παίδων – κορασίδων, εφήβων – νεανίδων) σε λειτουργία στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης και οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στα αγωνιστικά προγράμματα της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και

β) τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα του Τ.Α.Α. για μία τριετία.

2.  Για την ίδρυση Τμήματος Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) από αθλητικό σωματείο απαιτείται:

α) απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων,

β) οικονομοτεχνική μελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, από την οποία προκύπτει η βιωσιμότητα του υπό ίδρυση Τ.Α.Α. για μία τριετία,

γ) γνώμη της οικείας ομοσπονδίας σχετικά με τη δυνατότητα βιωσιμότητας του συγκεκριμένου Τ.Α.Α., καθώς και την εκπλήρωση τυχόν κριτηρίων που θέτει η ίδια και

δ) άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η άδεια χορηγείται μόνο αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα της ως άνω απόφασης της γενικής συνέλευσης των μελών του ιδρυτικού σωματείου και εκτιμηθεί η βιωσιμότητα του υπό ίδρυση Τ.Α.Α.

3.  Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου 2 ανακαλείται, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβιάσεων του νόμου.

4. Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, συγκαλείται γενική συνέλευση των μελών του ιδρυτικού σωματείου και με απόφασή της διορίζεται επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του Τ.Α.Α., η οποία αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών καθορίζονται οι διοικητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής.

5.  Τα Τ.Α.Α. έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια σε σχέση με τα λοιπά ερασιτεχνικά τμήματα του αθλητικού σωματείου. Τηρούν ίδια βιβλία πρακτικών για τις αποφάσεις της διοίκησης, ίδια λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και καταρτίζουν ίδιο προϋπολογισμό και ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών». Το οικονομικό έτος των Τ.Α.Α. αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους.

6.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 118 και 135 του παρόντος νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 20 παράγραφοι 9 και 10 του Ν. 2947/2001(ΦΕΚ 228 Α΄), απαγορεύεται η κρατική επιχορήγηση των Τ.Α.Α.. Αθλητικό σωματείο που διαθέτει προς όφελος του Τ.Α.Α. μέρος έστω των επιχορηγήσεων που λαμβάνει από τη Γ.Γ.Α., αποκλείεται από κάθε σχετική επιχορήγηση στο μέλλον για χρονικό διάστημα που καθορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s