Άρθρο 30 Α: Μεταφορά θέσεων προσωπικού καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. (Προστέθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 Ν. 3057/2002)

1.  Οι θέσεις του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 49, 50, 51, 52, 53 και 54 της 18.2.2000 (ΦΕΚ 43 Α΄/1.3.2000), μεταφέρονται, από την κατάργησή τους, στα Ν.Π.Δ.Δ που ιδρύθηκαν με τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα, στα οποία περιήλθε και το σύνολο της περιουσίας τους. Η μεταφορά των θέσεων αυτών γίνεται με ταυτόχρονη σύσταση αντίστοιχων θέσεων στα νεοϊδρυθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Το προσωπικό που υπηρετούσε στις παραπάνω θέσεις των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. μεταφέρεται και καταλαμβάνει, έκτοτε, τις αντίστοιχες θέσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκαν με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα και υπηρετεί σε αυτά με τη σχέση εργασίας, με την οποία υπηρετούσε στα καταργηθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Η μεταφορά των θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού σε αυτές διαπιστώνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Ο χρόνος εργασίας του προσωπικού από την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στους νέους φορείς.

Τα ιδρυθέντα με τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από την ίδρυσή τους τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Με προεδρικά διατάγματα, (Π.Δ……..)  που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, επιτρέπεται:

α) η σύσταση, η συγχώνευση ή η κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η έγκριση των Οργανισμών τους,

β) η σύσταση των αναγκαίων θέσεων προσωπικού για τη λειτουργία των φορέων αυτών, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των αθλητικών δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεών τους και

γ) η πρόβλεψη της δυνατότητας λειτουργίας των παραπάνω φορέων όλες τις ημέρες του μήνα, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, καθώς και αντίστοιχης απασχόλησης μέρους του προσωπικού τους, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των αθλητικών δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων του φορέα.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s