Άρθρο 32: Ιδιωτικά γυμναστήρια – Ιδιωτικές σχολές

1.   Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής, που έχει σκοπό τη σωματική άσκηση ή την εκμάθηση αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με την καταβολή ή μη διδάκτρων, απαιτείται άδεια του αρμόδιου Νομάρχη.

2.  Με προεδρικό διάταγμα, (ΠΔ 219/2006, ΦΕΚ 221/Α/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν. 3599/2007, ΦΕΚ 176/Α/2007) (9), που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών της παρ. 1 του παρόντος, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής, το ύψος του παραβόλου λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η σύσταση και η λειτουργία ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου, η διαδικασία επέκτασης ή μεταφοράς γυμναστηρίου ή σχολής, η ανανέωσή της, καθώς και ο χρόνος προσαρμογής στις διατάξεις του παρόντος των γυμναστηρίων και σχολών που λειτουργούν κατά τη δημοσίευσή του. Για τις σχολές εκμάθησης θαλασσίων αθλημάτων βλέπε συναφώς ΥΑ 3131.1/03/1999, ΦΕΚ 444/Β/1994, όπως τροποποιήθηκε με τους όμοιους υπ’αρ. 22, 27, 28, 37, 38, 39, 41, 44 και 45: Έγκριση Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 καθώς και ΠΔ 23/2000, ΦΕΚ 18/Α/2000 περί σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης (10). Ως απολύτως συναφή βλέπε επίσης Π.Δ. 457/1983, ΦΕΚ 174/Α/1983 περί σχολών χορού, Π.Δ. 78/1989 περί του επαγγέλματος διατροφολόγων – διαιτολόγων και ΥΑ 3215/1998, ΦΕΚ 655/Β/1998 περί κέντρων αδυνατίσματος(11).

3.  Άρθρο 24: Γυμναστήρια σε εργασιακούς χώρους

1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία γυμναστηρίων σε κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α., δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και πολιτικών κομμάτων για την εξυπηρέτηση σκοπών σωματικής άσκησης και άθλησης των απασχολούμενων σε αυτούς τους φορείς και των στελεχών τους ύστερα από άδεια του αρμόδιου Περιφερειάρχη.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των γυμναστηρίων της παραγράφου 1 του παρόντος, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ανανέωση της άδειας και κάθε σχετικό θέμα.

3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 219/2006 (Α΄ 221), εκτός των διατάξεων των άρθρων 2 παράγραφος 6, 3 παράγραφοι 2−4, 5 παρ. 1, 6, 8 παρ. 2 στοιχεία α΄, β΄, δ΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, 11, 12 παρ. 2 στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, η΄, θ΄ και 12 παρ. 4.

Η διάταξη του στοιχείου α΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 219/2006 (Α΄221) τροποποιείται ως εξής:

«Ο χώρος ή οι χώροι του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής.»

(Προστίθεται ως παρ.3 το άρθρο 24 Ν. 4049/2012 με ευθύνη του συγγραφέα λόγω της συνάφειας)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s