Άρθρο 40: Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού

1.   Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.), που έχει σκοπό την υποβολή στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και προτάσεων αναφορικά με τον εθνικό αθλητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

2. Το Ε.Σ.Α.Σ συγκροτείται με απόφαση του ΥπουργούΠολιτισμού και Τουρισμού και αποτελείται από δεκαπέντε μέλη με τετραετή θητεία, ως εξής:

α) τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ως πρόεδρο,

β) τον Ειδικό Γραμματέα Υγείας, Διατροφής και Άθλησης,

γ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

δ) δύο (2) μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής οριζόμενα από την ολομέλειά της,

ε) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής,

στ) τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

η) τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

θ) τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών,

ι) πέντε επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο και επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τον

αθλητισμό.

Οι αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στο Ε.Σ.Α.Σ., οι οποίοι μπορούν να μετέχουν, κατά την κρίση του Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις και εργασίες του ύστερα από κλήση αυτού, χωρίς δικαίωμα

ψήφου.

3. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ. βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η

οποία διαθέτει και το απαραίτητο για τη γραμματειακή του υποστήριξη προσωπικό. Τα μέλη του Ε.Σ.ΑΣ. δεν

δικαιούνται αποζημίωση.

4. Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται το πρόγραμμα του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού ανά τετραετία, εντός του πρώτου τετραμήνου από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων,

 β) παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος του αθλητικού σχεδιασμού και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ή συμπληρωματικές παρεμβάσεις,

γ) εισηγείται την κατανομή του ποσού των επιχορηγήσεων προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. Το συνολικό ύψος του ποσού αυτού προσδιορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού,

δ) εισηγείται την έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών φορέων, καθώς και την επιχορήγηση φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού), για προγράμματα και δραστηριότητες αθλητικού ενδιαφέροντος,

ε) εισηγείται κίνητρα για την ανάπτυξη του αθλητισμού, καθώς και τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών, στ) εισηγείται για τις προϋποθέσεις ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις αθλητικές ομοσπονδίες, ζ) εισηγείται για τη σκοπιμότητα κατασκευής νέων

αθλητικών εγκαταστάσεων, η) γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

(Τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 20 παρ. 11 Ν.2947/2001 και ακολούθως ως άνω με το άρθρο 1παρ.1 Ν.4049/2012)

5.   Το Ε.Σ.Α.Σ. λειτουργεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Με κανονιστική απόφαση (ΥΑ….) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται η έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ., η οργάνωση και λειτουργία αυτού, η άσκηση και η κατανομή αρμοδιοτήτων, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6.  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από πρόταση του οικείου Περιφερειάρχη, συνιστώνται στις περιφέρειες Περιφερειακά Συμβούλια Αθλητικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Σ.Α.Σ.). Κύριο έργο των Περιφερειακών Συμβουλίων Αθλητικού Σχεδιασμού είναι η κατάρτιση και η παρακολούθηση προγράμματος αθλητικού σχεδιασμού για την οικεία περιφέρεια ανά τετραετία. Η σύνθεση, οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Περιφερειακών Συμβουλίων Αθλητικού Σχεδιασμού και κάθε άλλο θέμα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους καθορίζονται με την υπουργική απόφαση για τη σύστασή τους.

(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 1παρ. 2 Ν.4049/2012)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s